Tag Archives: Tổng hợp những kiến thức cơ bản về marketing

Tổng hợp những kiến thức cơ bản về marketing

Tổng hợp những kiến thức cơ bản về marketing

Marketing được coi là “bộ não” có tác dụng điều phối mọi hoạt động, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chiến lược Marketing đúng đắn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong nên kinh tế khốc liệt và đầy biến động. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp quảng bá tên…