Tag Archives: Performance Max

Microsoft Advertising ra mắt Performance Max trên toàn cầu

Nền tảng quảng cáo của Microsoft, Microsoft Advertising vừa thông báo ra mắt loại chiến dịch quảng cáo hiệu suất tối đa (Performance Max) trên toàn cầu. Microsoft Advertising ra mắt Performance Max trên toàn cầu Theo đó, kiểu chiến dịch tối đa hoá hiệu suất (Performance Max) đã có sẵn trên Microsoft Ads trên…