Tag Archives: dịch vụ marketing ngoài

Vai trò dịch vụ marketing ngoài đối với Doanh nghiệp trong mùa dịch.

Vai trò dịch vụ marketing ngoài đối với Doanh nghiệp trong mùa dịch.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế – xã hội tại Việt Nam. Đây cũng chính là mối lo của các doanh nghiệp khi một lần nữa dịch bệnh tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như…