Tag Archives: Dịch vụ Digital Marketing

Dịch vụ Digital Marketing cho doanh nghiệp

Dịch vụ digital marketing là các hoạt động quảng bá cho sản phẩm/thương hiệu nhằm tác động đến nhận thức khách hàng, kích thích hành vi mua hàng của họ. Nói dễ hiểu, dịch vụ digital Marketing là các hoạt động tiếp thị sử dụng một hoặc nhiều phương tiện kỹ thuật số trên Internet….