Tag Archives: công ty SDLT

Tiệc giao lưu họp mặt Chào mừng 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Tối ngày 16/6/2020, Cơ quan Đại diện phía Nam – Tạp chí Việt Nam Hội Nhập (VNHN), trân trọng tổ chức chương trình “Họp mặt Kỷ niệm 95 năm, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) – Giao lưu Doanh nghiệp, doanh nhân … với báo chí” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang…