Microsoft Advertising ra mắt Performance Max trên toàn cầu

Nền tảng quảng cáo của Microsoft, Microsoft Advertising vừa thông báo ra mắt loại chiến dịch quảng cáo hiệu suất tối đa (Performance Max) trên toàn cầu.

Microsoft Advertising ra mắt Performance Max trên toàn cầu

Theo đó, kiểu chiến dịch tối đa hoá hiệu suất (Performance Max) đã có sẵn trên Microsoft Ads trên toàn cầu từ ngày 5 tháng 3 tới đây.

Microsoft Performance Max là gì?

Performace Max (PMax) là loại chiến dịch tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa và quản lý quảng cáo của nhà quảng cáo trên các định dạng và kênh khác nhau trong hệ thống Microsoft Ads.

Nhà quảng cáo trên Microsoft có thể sử dụng kiểu chiến dịch này để xây dựng nội dung chiến dịch (tài sản quảng cáo) và đảm bảo rằng các quảng cáo tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu nhằm tối đa hóa lượt chuyển đổi cho chiến dịch.

Chiến dịch PMax cũng có thể giúp nhà tiếp cận những đối tượng tiềm năng rộng hơn và tự động tối ưu hóa quảng cáo, đây chính là điều khiến loại chiến dịch này trở nên lý tưởng cho những nhà quảng cáo thiếu thời gian hoặc nguồn lực để tối ưu hóa theo cách thủ công (tương tự như dynamic search ads

Nhà quảng cáo trên toàn cầu hiện có thể bắt đầu chiến dịch này với các bước đơn giản bên dưới:

  • Xác định mục tiêu: PMax sẽ tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo bằng cách tập trung vào các loại chuyển đổi cụ thể mà nhà quảng cáo xác định là có giá trị nhất cho doanh nghiệp của mình.
  • Thêm nội dung quảng cáo: AI của Microsoft Ads, được hướng dẫn bởi những thông tin đầu vào ban đầu và URL cuối cùng của nhà quảng cáo.
  • Tạo tín hiệu về đối tượng: Chỉ định những loại khách hàng có giá trị nhất đối với mục tiêu của doanh nghiệp và có khả năng chuyển đổi, sau đó chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ tự điều chỉnh để tiếp cận những người dùng có tiềm năng cao nhất trên mạng lưới hiển thị quảng cáo của Microsoft.

Microsoft đã nói trong một tuyên bố:

  • “Nếu bạn đã sử dụng chiến dịch PMax từ Google Ads, được coi là chiến dịch mua sắm thông minh hoặc chiến dịch quảng cáo tìm kiếm động (DSA), thì chúng tôi sẽ nâng cấp chiến dịch đó lên chiến dịch tối đa hoá hiệu suất theo từng giai đoạn trong vài tuần tới”.
  • “Nếu bạn hiện đang sử dụng nền tảng của bên thứ ba chưa hỗ trợ loại chiến dịch tối đa hóa hiệu suất, thì những nền tảng đó sẽ tiếp tục được sử dụng dưới dạng chiến dịch mua sắm thông minh hoặc DSA (dynamic search ads).
  • “Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ bổ sung nhiều tính năng mới cho chiến dịch tối đa hóa hiệu suất, chẳng hạn như loại trừ thương hiệu, báo cáo thông tin chi tiết về tìm kiếm, chủ đề tìm kiếm và nội dung video.

Nhà quảng cáo có thể tạo mới hoặc tải lên loại chiến dịch Performance Max từ Google Ads. Xem thêm hướng dẫn của Microsoft tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *