Google Ads ra mắt trung tâm an toàn nội dung mới (Content Suitability Center)

Google Ads ra mắt trung tâm an toàn nội dung mới (Content Suitability Center)

Google Ads vừa thông báo ra mắt trung tâm an toàn nội dung mới (Content Suitability Center), nơi nhà quảng cáo có thể sử dụng để hạn chế các rủi ro về nội dung trong quảng cáo (Ads Content) và nơi hiển thị quảng cáo (Inventory).

Thông qua tính năng mới có trong Google Ads, nhà quảng cáo có thể quản lý các tùy chọn cài đặt về tính phù hợp của những nơi mà quảng cáo sẽ được thiển thị (Inventory Modes) trên cả YouTube và Mạng hiển thị của Google (GDN).

Google Ads cho biết:

Trước đây, các tuỳ chọn tương tự đã được xuất hiện trong nhiều phần riêng biệt của Google Ads, các trải nghiệm này được tách biệt trên các nền tảng của Google.

Điều này dẫn đến quá trình thực hiện tốn rất nhiều thời gian và rườm rà, cùng với những quan niệm sai lầm về việc “kiểm duyệt quảng cáo”.

Mặc dù loại trừ (những nơi mà nhà quảng cáo không muốn hiển thị quảng cáo hay những nội dung mà thương hiệu cho là không phù hợp) có thể là công cụ hữu ích, nhưng các thương hiệu cũng muốn quan tâm nhiều hơn đến các loại nội dung mà họ chọn để loại trừ.

Loại trừ cũng có thể vô tình loại bỏ đi những nội dung hay, an toàn cho thương hiệu và nội dung có liên quan đến các cộng đồng đa dạng.

Với trung tâm an toàn nội dung mới, nhà quảng cáo Google Ads có thể quản lý các biện pháp kiểm soát tính phù hợp từ một giao diện duy nhất.

Nhà quảng cáo có thể sử dụng trung tâm này để lựa chọn các ưu tiên về nơi hiển thị quảng cáo (inventory modes) hoặc loại bỏ những nền tảng không phù hợp.

Đây là giao diện của trung tâm.

Đây là giao diện của trung tâm.
Đây là giao diện của trung tâm.

Như bạn có thể thấy ở trên, hiện Google Ads cung cấp 3 tuỳ chọn về nơi hiển thị quảng cáo (khoảng không quảng cáo – Ad Inventory), bao gồm từ các tuỳ chọn hướng tới việc giới hạn quảng cáo đến mở rộng quảng cáo.

Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng có thể loại trừ các chủ đề nhạy cảm trong phần cài đặt nâng cao (Advanced Settings) như ở trên.

Sau khi nhà quảng cáo đã chỉ định tùy chọn của mình ở cấp tài khoản, Google Ads hiện sẽ tự động áp dụng các tùy chọn cài đặt này cho các chiến dịch quảng cáo trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *